mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 5
00-963 Warszawa

tel.: 801 08 08 98
fax: +48 22 320 39 87
e-mail: info@mleasing.pl

Oferta:
– leasing pojazdów
– leasing środków transportu
– wynajem i zarządzanie flotą
– leasing maszyn i urządzeń
– leasing aparatury medycznej
– leasing nieruchomości