Deutsche Leasing Polska S.A.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
01-531 Warszawa

tel.: +48 22 504 90 00
fax: +48 22 504 91 00
e-Mail: info@dlp.pl

Oferta:
– leasing finansowy
– leasing operacyjny zgodny z międzynarodowymi standardami rachunkowości
– finansowanie sprzedaży (stock financing)