Leasing – wady i zalety

notus-doradcy-finansowi

Leasing nie jest przeznaczony dla wszystkich firm bez wyjątku, ponieważ uzależnione jest to od specyfiki przedsiębiorstwa. Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru tej niekonwencjonalnej formy finansowania, dany podmiot gospodarczy powinien przeprowadzić gruntowną analizę, która obiektywnie wskaże potencjalne korzyści lub też zagrożenia. Do tego niezbędne będzie przeanalizowanie wszelkich zalet oraz wad, które wiążą się z wykorzystaniem leasingu przez daną firmę.

Jako główną zaletę można wyróżnić krótki czas pozyskania danych dóbr inwestycyjnych potrzebnych przedsiębiorstwu bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Kolejną pozytywną cechą jest fakt, że czas trwania umowy leasingowej jest zazwyczaj dłuższy od okresu spłaty kredytu, co może pozytywnie wpływać na płynność środków finansowych leasingobiorcy. Niepodważalną zaletą jest kompleksowość usług świadczonych przez firmy leasingowe, które najczęściej same zajmują się kwestią ubezpieczenia czy zarejestrowania przedmiotu, co pozwala leasingodawcy wynegocjować niższe stawki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że usługa ta nie powoduje wzrostu współczynnika zadłużenia przedsiębiorstwa oraz zmniejsza ryzyko inwestycyjne leasingobiorcy. Niejako ukrytą zaletą samej transakcji jest zabezpieczenie przed skutkami inflacji, ponieważ opłaty są określane w umowie jako określony procent wartości przedmiotu na dzień podpisania umowy. Za najważniejszą przyczynę wyboru leasingu przedsiębiorstwa wskazują korzyści podatkowe. Leasing „daje osłonę podatkową”, ponieważ całkowite opłaty lub ich część zostają zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym zmniejszają obciążenia podatkowe. Jednak, aby uzyskać te korzyści konieczne jest generowanie przez przedsiębiorstwo, w całym okresie trwania umowy, zysku brutto.

Oprócz wielu zalet, jakie daje przedsiębiorstwu leasing, konieczne jest także zwrócenie uwagi na negatywne jego aspekty. Główną i najczęściej wymienianą przez polskich przedsiębiorców wadą jest jego wysoki koszt. Oprócz kosztu zakupu przedmiotu, przedsiębiorstwo w kolejnych ratach płaci również marże finansującego. Kolejna negatywna cecha to większe uprawnienia finansującego. W związku z tym, korzystający ma niewielkie możliwości zmian podpisanej już umowy.