Leasing w Polsce

notus-doradcy-finansowi

W Polsce leasing jest dosyć „młodą” formą finansowania przedsiębiorstw, ponieważ rozwinął się dopiero po 1990 roku. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych, na szerszą skalę wykorzystano leasing już w latach 30. XIX wieku. W Polsce okres rozwoju tego rynku można podzielić na trzy etapy.

Pierwszy etap to dynamiczny rozwój sprzedaży leasingu oraz powstawanie wielu firm leasingowych. Jednak część z nowopowstałych firm upadła, ze względu na brak odpowiedniego przygotowania oraz problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dodatkowo niekorzystnie wpływał także brak uregulowań prawnych w tej dziedzinie.Drugi etap przypadł na lata 2000-2002 i wiązał się z wyhamowaniem i regresem sprzedaży tychże usług. Trzeci etap to okres od 2003 roku i ponowny rozwój rynku opartego głównie o bankowe towarzystwa leasingowe. Można powiedzieć, etap ten trwa do dziś, gdyż corocznie obserwuje się wzrost wartości netto leasingu.

Charakteryzując przedsiębiorstwa leasingowe działające na polskim rynku nie sposób nie zauważyć miażdżącej dominacji podmiotów powiązanych z bankami. Banki dosyć szybko dostrzegły ogromną szansę, która pojawiła się wraz z rozwojem ów rynku w Polsce. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz bazie kapitałowej mogły zaoferować klientom pełen zakres usług leasingowych, co spowodowało przyciągnięcie znacznej liczby podmiotów zainteresowanych leasingiem.