Leasing operacyjny

notus-doradcy-finansowi

Korzystanie z leasingu staje się coraz bardziej popularne. To zupełnie oczywiste, ponieważ to rozwiązanie jest nie tylko proste, ale przede wszystkim opłacalne. Leasing jest swoistą umową pomiędzy klientem a danym producentem. Polega on na udostępnieniu konkretnego środka, towaru lub dobra, jeszcze wtedy, gdy nie dokona się zapłaty. Klient jest zobowiązany do regulowania comiesięcznych rat. Jeżeli nie będzie tego robił, producent lub instytucja finansowa przejmuje towar.

Szczególnym rodzajem leasingu jest tak zwany operacyjny. Z pozoru niczym nie różni się od tradycyjnego, można jednak znaleźć bardzo ważne różnice. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że w tym wypadku rezygnuje się z przeniesienia praw własności. Tym mianem określa się możliwość do dowolnego rozporządzania danym towarem i jego dowolnym użytkowaniem. Co ważne, ten, kto otrzymuje prawo własności, staje się w sposób automatyczny właścicielem. W przypadku omawianego tu leasingu, takie czynności nie mają miejsca, co oznacza, że klient nie będzie właścicielem, aż to momentu, kiedy zakończy transakcje i spłaci wszystkie raty.

Przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj: sprzęty komputerowe, samochody oraz zespoły rozmaitych urządzeń. Oznacza to, że właśnie te przedmioty może otrzymać od producenta klient, następnie dopiero dokonywać zapłaty ratalnej. Trzeba jednak pamiętać, że taka współpraca zostaje ściśle określona przez umowę. Jednym z jej najważniejszych warunków jest zobowiązanie klienta, że będzie on dbał o otrzymany sprzęt i utrzyma go w należytym stanie. To bardzo ważne, dopóki nie zostanie spłacona określona kwota, tak naprawdę klient nie jest jeszcze właścicielem.